ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 – 4

วันที่ 20 ก.ค. 2021
1,042 Views
โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 – 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2564 
การอบรมทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ผ่านทาง Microsoft Teams/Zoom
นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์