ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

เปิดรับสมัครงานกับบริษัทในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (Human Resource and Administrator) จำนวน 1 ตำแหน่ง

วันที่ 9 ก.ค. 2021
182 Views

เนื่องด้วยทางบริษัท วิวาลดี้ ซีซั่นส์ จำกัด มีความประสงค์จะรับนิสิต/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในปีพุทธศักราช 2564 หรือปีก่อนหน้า เข้าทำงานกับบริษัทในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (Human Resource and Administrator) จำนวน ตำแหน่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทางบริษัท

วิวาลดี้ ซีซั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารครบวงจร ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและแบรนด์ธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (www.vivaldipr.comจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต/นักศึกษาของทางบริษัทฯ โดยมีเอกสารการรับสมัครพนักงาน พร้อมรายละเอียดตำแหน่ง ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัครมาตามแนบฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์