ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางการจัดสอบออนไลน์ Online Exams (เฉพาะการจัดสอบอย่างเป็นทางการโดยคณะวิทยาการจัดการ)

วันที่ 24 มี.ค. 2021
70 Views

โดยทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ms.su.ac.th/th/news/detail/2110

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์