ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มี.ค. 2021
1,336 Views

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

เยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์