ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"

วันที่ 26 ม.ค. 2021
220 Views

การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์