ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 (ฉบับที่ 2)

วันที่ 23 ธ.ค. 2020
589 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ประกาศ แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 (ฉบับที่ 2)

ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์