ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการเสริมทักษะพัฒนาความรู้สู่การทำวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 15 ธ.ค. 2020
268 Views

โครงการเสริมทักษะพัฒนาความรู้สู่การทำวิทยานิพนธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร การใช้ โปรแกรม SPSS for Windows การจัดการบรรณานุกรม EndNote และการสร้าง Infographic สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์