ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการและรายชื่อการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ รอบก่อนสำเร็จการศึกษา

วันที่ 16 ต.ค. 2020
164 Views

กำหนดการและรายชื่อการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ รอบก่อนสำเร็จการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์