ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 (ชั้นปี1))

วันที่ 16 ก.ย. 2020
39 Views

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR

เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

(สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 (ชั้นปี1))

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์