ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

แค่ใจก็เพียงพอ Honor the King’s Legacy 2020

วันที่ 11 ก.ย. 2020
230 Views

โครงการ "แค่ใจก็เพียงพอ" หรือ "Honor the King's Legacy" โดยนิสสัน เป็นการแข่งขันแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่นิสสันตั้งใจจะส่งเสริมการใชันวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเริ่มจากชุมชนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ปีนี้ เราภูมิใจที่สุดที่จะได้ต้อนรับพันธมิตรของโครงการฯ ทั้ง 4 องค์กรชั้นนำ รายละเอียดโครงการ https://htkl.info/contest-information/

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์