ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาที่มีข้อผิดพลาดจากการยื่นเอกสารในระบบ ขอรับเงินช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฯ

วันที่ 11 ส.ค. 2020
2,702 Views
ประกาศรายชื่อ : นักศึกษาที่ยื่นเอกสารผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามลิงค์ข้างต้น ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบขอรับเงินฯ ในคิวอาร์โค้ดเดิมให้ถูกต้อง (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
2. นักศึกษาที่กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ที่ลงข้อมูลในระบบขอรับเงินฯรอบแรก จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 7 กันยายน 2563
3. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามลิงค์ข้างต้น แต่ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้ว กรุณาติดต่อ คุณณฐมน พัฒนาสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคารบริหาร หรือโทรศัพท์ 0-3259-4028, 0-3259-4031 (วัน/เวลาราชการ) ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563
4. ขอความร่วมมือนักศึกษาลงข้อมูลในระบบขอรับเงินฯ เพียง 1 ครั้ง เพื่อมิให้การตรวจสอบล่าช้า

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์