ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

Basic English Preparation for Freshmen

วันที่ 29 ก.ค. 2020
220 Views

การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ชม VDO รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1XQrz5jICi2_shGJniIFzPILvd_1i4jlP/view

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์