ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาต้น ปี 2563

วันที่ 19 ก.ค. 2020
4,624 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์