ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มรายวิชาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำแนกตามกลุ่มเรียน เพื่อประสานกับอาจารย์ประจำวิชาในการเรียนออนไลน์ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

วันที่ 3 ก.ค. 2020
9,218 Views

กลุ่มรายวิชาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำแนกตามกลุ่มเรียน

เพื่อประสานกับอาจารย์ประจำวิชาในการเรียนออนไลน์ 

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  เวลา 17.00 น.​

คลิก Download

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์