ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ 2 ที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)ที่ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วันที่ 13 พ.ค. 2020
343 Views

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ลักษณะที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ 2 ที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)ที่ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์