ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมากจากระดับมัธยมศึกษา) หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ยังไม่ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วันที่ 13 พ.ค. 2020
316 Views

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมากจากระดับมัธยมศึกษา)

หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ยังไม่ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์