ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

วันที่ 16 ม.ค. 2020
870 Views

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เรื่อง หลักเกณฑ์และการสรรหากรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์