ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัรฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2562

วันที่ 26 ธ.ค. 2019
50 Views

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัรฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์