ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ (ด้านบัญชี)

วันที่ 6 ธ.ค. 2019
579 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ (ด้านบัญชี)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์