ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

การนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือนธันวาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

วันที่ 19 พ.ย. 2019
411 Views

การนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2562

(ช่วงเดือนธันวาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

สรุปเขตนิเทศก์นักศึกษา 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์