ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ “Chang Junior ปีที่ 9”

วันที่ 29 ต.ค. 2019
867 Views

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 9” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงานในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์