ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในครั้งที่ 3

วันที่ 26 ก.ย. 2019
84 Views

ขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในครั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์