ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญเข้ารับการทดสอบทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ฯ ครั้งที่ 2 และ 3

วันที่ 19 ก.ย. 2019
110 Views

ขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 2 และ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์