ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนทุกสาขาวิชา เข้าร่วม โครงการมอบทุนสอบ HSK ภาคปลาย

วันที่ 28 มี.ค. 2019
1,502 Views

รับสมัครนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนทุกสาขาวิชา เข้าร่วม โครงการมอบทุนสอบ HSK ภาคปลาย โดยการสอบจะจัดขึ้น ระหว่างวัน ที่ 1-10 เมษายน 2562 นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบเพื่อรับทุนสมัครสอบ HSK
กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่อาจารย์ดร.ทิพวรรณกําศิริมงคล และอาจารย์ผ้สูอนภาษาจีนทกุท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์