ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 18 พ.ย. 2021
541 Views

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2” ผ่าน ระบบ zoom เพื่อพูดคุย ตอบข้อซักถาม และรับฟังคิดเห็นต่างๆของนักศึกษา ก่อนการเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง MS Studio ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์