ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

3rd International Conference on Business, Economics and Finance (3rd ICBEF 2021)

วันที่ 1 พ.ย. 2021
626 Views
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ้าภาพหลัก คือ UBD School of Business and Economics ประเทศบรูไนฯ และอีก 5 สถาบันใน 3 ประเทศ จัดการประชุมนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ “Theme: New Business Paradigm During Economic Uncertainties” การประชุมประกอบด้วยการบรรยาย/ อภิปรายจากนักวิชาการชั้นนำของยุโรปและอเมริกา และการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยจำนวน10 ชิ้น ของบุคลากรและนักศึกษาปริญญาเอกของคณะที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานมากกว่า 230 คน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการศึกษา และฝ่ายวิจัย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดออนไลน์ และร่วมฟังบรรยายหัวข้อ Digital Technologies, Business Model Innovation and Innovation Ecosystem Development จาก Prof. Wim Vanhaverbeke, Prof. of Digital Strategy and Innovation, University of Antwerp, Belgium เมื่อเวลา 7.45 -9.15 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์