ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

มอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow ให้กับโรงพยาบาลชะอำ

วันที่ 18 ส.ค. 2021
1,499 Views

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow ให้กับโรงพยาบาลชะอำ 1 เครื่อง พร้อมกันนี้บุคลากรของคณะร่วมบริจาคเงิน จำนวน 140,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งคณบดีมอบหมายให้อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนมอบให้กับ นายแพทย์ประกาศิต ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี ร่วมส่งมอบเงินบริจาค เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชะอำ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์