ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

มอบกระเช้าของขวัญและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันที่ 5 ก.พ. 2021
464 Views

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) ผู้แทนคณบดี เข้ามอบกระเช้าของขวัญและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์