ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลโครงการ "รวมพล คนดิจิทัล"

วันที่ 5 ก.พ. 2021
983 Views

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ร่วมหารือกับคุณณรงค์ชัย ฉันท์เศรษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด ในด้านการจัดการเรียนการสอน และความร่วมมือต่างๆในการจัดโครงการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้อง MSmeeting ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์