ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลโครงการ "รวมพล คนดิจิทัล ช่วยวิสาหกิจชุมชนหัวหิน ขายของด้วยอีคอมเมิร์ซ"

วันที่ 5 ก.พ. 2021
1,564 Views

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคุณตติย อัครวานิชตระกูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และดร.ธีรัตน์ โสดารัตน์ ประธานสมาพันธ์ดิจิทัลอาเซียน ในการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลโครงการ "รวมพล คนดิจิทัล ช่วยวิสาหกิจชุมชนหัวหิน ขายของด้วยอีคอมเมิร์ซ" โดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ทางด้านการสื่อสารทางการตลาด และการเพิ่มยอดขาย รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่ผ่านการอบรมจากการเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม อาคารบริหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์