ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการรับสมัครนักศึกษา เด็กดีมี Portfolio ( SU-TCAS ช่วงที่ 1 รอบ รอบที่ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 5 ก.พ. 2021
995 Views

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต โครงการรับสมัครนักศึกษา เด็กดีมี Portfolio ( SU-TCAS ช่วงที่ 1 รอบ รอบที่ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์