ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

วันที่ 15 ธ.ค. 2020
646 Views

ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์