ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สัมมนาวิชาการแบบไฮบริดมิตติ้ง ในหัวข้อ “Recovery & Restart” Face of the Future for Hospitality in Thailand”

วันที่ 10 พ.ย. 2020
1,161 Views

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาวิชาการแบบไฮบริดมิตติ้ง ในหัวข้อ “Recovery & Restart” Face of the Future for Hospitality in Thailand” พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการบริการเพื่อรับมือโลกอนาคต จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐกพิเศษ เรื่อง “The Next Chapter of Tourism and Hospitality in Thailand” ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย และร่วมเสวนากับคุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ และคุณประชุม ตันติประเสริฐสุข รองประธานฝ่ายขาย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยในอนาคต ณ ห้องแซฟไฟล์ 203 อาคารอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์