ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต

วันที่ 6 ต.ค. 2020
337 Views

ประมวลภาพบรรยากาศ...การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต โครงการรับสมัครนักศึกษา เด็กดีมี Portfolio ( SU-TCAS  ช่วงที่ 1 รอบ รอบที่ 1 ) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์