ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การหารือแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 ต.ค. 2020
295 Views

วันที่ 29 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของคณะอย่างยั่งยืน ณ ห้องสามพระยา 1 อาคารบริหารชั้น 3 และห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์