ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสานสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 21 ก.ย. 2020
495 Views

คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมบรรยายพิเศษพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม โรงแรม whale หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์