ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 ส.ค. 2020
375 Views

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไอ โฮลดิ้ง จำกัด TQA Assessor อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผศ. ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี ร่วมให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์