ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 16 ก.ค. 2020
210 Views

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการกล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงแนวทางก่อนเข้าศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดปฐมนิเทศออนไลน์ ภายใต้รูปแบบ New Narmal ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์