ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 ก.ค. 2020
217 Views

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี ผู้บริหารฯ และคณาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น ภายใต้นโยบาย New Normal

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์