ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 16 ก.ค. 2020
139 Views

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะฯ จัดโครงการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรทางการเรียนการสอนร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์