ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

วันที่ 11 มิ.ย. 2020
286 Views

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ภายใต้หัวข้อ Green Growth: Management, Environmental and Social Sustainability ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meets พร้อม live Stream จากห้องตัวอย่างการนำเสนอผลงานผ่านทาง facebook official ของคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการนำเสนอมากกว่า 75 บทความ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์