ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

SME Provincial Champions 2020

วันที่ 10 มี.ค. 2020
757 Views

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดีเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ พัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด SME Provincial Champions 2020 ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ร่วมมือกับสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำเทคโนโลยี 4.0 เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์