ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ผู้เข้าศึกษาดูงานด้านศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 10 มี.ค. 2020
230 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและคณาจารย์ เข้าต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมหารือถึงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องสามพระยา 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์