ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน

วันที่ 6 ม.ค. 2020
190 Views

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง “คิดอย่างสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข” ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์