ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

วันที่ 9 ธ.ค. 2019
242 Views

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Global Impact on Sustainable Tourism” ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2562 โดยเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้่เข้าร่วมอบรม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์