ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเสวนาเชิงปฎิบัติเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx

วันที่ 9 ธ.ค. 2019
301 Views

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเสวนาเชิงปฎิบัติ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการนำปฎิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เทียบเคียงระดับสากล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ภก.รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้และแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์