ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 5 พ.ย. 2019
844 Views

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ Institute of Management and Regional Economics (IBR) Lucerne University of Applied Sciences and Arts ในการเดินทางเข้ามาศึกษาในรายวิชา 789 811 Advanced Business Research and Methodology และรายวิชา789 812 Seminar in Business Research and Thesis ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 11 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์