ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 76 ปี

วันที่ 5 พ.ย. 2019
750 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา จังหวัดนครปฐม และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ที่เข้ารับเข็มและเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทส่งเสริมการศึกษา 2.นางสาวชญาณิศ กิจคุณธรรม ศิษย์เก่าประเภทส่งเสริมสังคม 3. นายชนาธิป ออสุวรรณ ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ในเวลา 12.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ SU Open House ซึ่งมีกิจกรรมแสดงความโดดเด่นและหลากหลายของคณะวิชาฯ พร้อมกับการเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์