ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเครือข่าย MOU

วันที่ 5 พ.ย. 2019
552 Views
70 รูปภาพ · Updated 5 วันที่แล้ว

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ นำโดยช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบไปด้วย 1. National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 2. Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน 3. Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลา ในการเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ ภัตตาคารเวอริเดียน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์