ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การดูงานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

วันที่ 5 พ.ย. 2019
517 Views

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ Institute of Management and Regional Economics (IBR) Lucerne University of Applied Sciences and Arts พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานที่ บริษัทไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ซี่งเป็นธนาคารรับฝากและแช่แข็งสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ และเป็นตัวอย่างการนำผลการวิจัยมาพัฒนาธุรกิจ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์